Log in
photographer/social anthropologist

Project: My father's house

Jeg vet at du helst
vil glemme –
Jeg ønsker at du skal
huske at det å være
svak også har sin
verdi.

Kanskje er det da
først vi kan møtes –
når øyne hviler i
det som er
og tåler sin egen
smerte.

21.12.1921 - 21.7.2008

Photographs