Log in
photographer/social anthropologist

Article

Barnebrudene

Barneekteskap blir fortsatt praktisert i Etiopia. Foreldrene kan allerede før barnet er født begynne å se seg om etter en familie de kunne tenke seg å styrke forbindelsene til. Foretrukket giftealder på landsbygda i Etiopia har ligget rundt 10-15 år for kvinner og 16-20 år for menn, men ekteskap kan tradisjonelt sett inngås når som helst etter fødselen. Tsege var ti år da hun ble bragt til en mann som var over tjue år eldre enn henne selv. Hun ble fortalt han var en slektning, og at hun skulle bo der. Lite ante hun om hva som ble forventet av henne som mannens kone.

I følge en forskningrapport av dr. Haile Gabriel Dagne ved Addis Abeba Universitet kan barn under ti år bli giftet bort på to forskjellige måter kalt meleles og madego. Meleles betyr at pikebarnet kan bo hos sin egen familie til begge familiene er enige om at hun er klar til å fullbyrde ekteskapet – vanligvis etter at hun har fått sin første menstruasjon. Madego betyr at hun umiddelbart etter bryllupsseremonien flytter til sin svigerfamilie og vokser opp der. Selv om svigerfamilien har forpliktet seg til å beskytte henne fra for tidlig samleie, er pikebarnet mest utsatt for overgrep i den formen for bryllupsavtale hvor hun ikke vokser opp hjemme.

At menn i 40-50 års alderen eller eldre, gifter seg med pur unge piker, er heller ikke uvanlig i noen områder i Etiopia. Fruktbarhet er den vanligste begrunnelsen for denne formen for ekteskap, etterfulgt av behovet for en tilpasningsdyktig og underdanig kone som kan tjene mannen i alderdommen. Mange i Etiopia ser denne formen for ekteskap som umoralsk. Den blir omtalt som en måte velstående bønder kan demonstrere sin rikdom på, eller ydmyke fattige bondefamilier ved å utnytte deres døtre.

Av de spurte i studien sier ¾ at de ikke var klar over at det i loven er en nedre aldersgrense for giftemål på femten år for piker og tjue år for gutter. Men de forlanger uansett retten til å gifte bort sine barn når det måtte passe dem selv. De mener at tradisjonene står over loven.

Grunner for barneekteskap

Den viktigste grunnen for barneekteskap, er at foreldrene vil se sine barn gift og fremtiden sikret før de selv blir gamle og dør. Den lave gjennomsnittlige levealderen på landsbygda i Etiopia, støtter derfor opp om denne praksisen.

Andre grunner ligger i hvordan familier innen et gitt område konkurrerer om mulighetene til å finne svigerfamilier som kan øke og forsterke deres egen status. Ønsket om slektskapsforbindelser er i seg selv ikke grunn nok for å gifte bort barna tidlig, men på grunn av konkurransen om å finne de beste partnerne til ens barn, blir det sett på som ønskelig at dette er unnagjort så tidlig som mulig.

Frykten for stigmatisering gjør at det blir viktig å følge tradisjonene. En ung kvinne som ikke blir gift "tidsnok", kan risikere å få kallenavn som betyr "billig", "fri" eller simpelthen "ikke ønsket til ekteskap".

Jomfrudom er også en viktig årsak til at pikene giftes bort tidlig. Det er fortsatt mulig for en mann å trekke seg fra en ekteskaps avtale hvis hans brud viser seg å ikke være jomfru.

Konsekvenser

Når en kvinne blir giftet bort i ung alder, er det stor sannsynlighet for at hun mister muligheten til noen form for skolegang eller utdannelse. Dermed begrenses mulighetene hun har til å utvikle sider av seg selv som går utover rollen som hustru og mor. Konsekvenser av barneekteskap finner du også på gatene og barene i de større byene, spesielt i hovedstaden Addis Abeba. Mange barnebruder stikker av fra sine ekteskap, og veien til prostitusjon i Etiopia er sjokkerende kort.

For mennene er det ofte lettere å ta seg en ny barnebrud enn å løpe etter den som forsvant. Tsege forteller at grunnen til at hennes mann allikevel har forfulgt og plaget henne etter at hun stakk av, er fordi han vil ha tilbake datteren deres som nå er blitt ti år. Det er eksepsjonelt at Tsege i en slik situasjon har klart å beholde datteren. Selv om den etiopiske grunnloven av 1994 garanterer likhet for loven uansett kjønn, vil ikke det si at kvinner har de facto rettigheter, eller for den saks skyld vet at de har rettigheter. Gammel sedvanerett og lokal lovgivning vil i praksis fortsatt favorisere menn.

Tidlig ekteskap øker farene for skader på den unge kvinnen under fødselen fordi kroppen, og spesielt bekkenet, ikke er fullt utviklet ennå. Risikoen for at både mor og barn dør under fødselen er større enn i eldre aldersgrupper. Spesielt er obsteric fistula skader vanlig, det vil si at kvinnen blir inkontinent på grunn av skader på blære og endetarm som følge av en vanskelig fødsel. Noen får bekkenskader og problemer med å gå. Zainba er delvis lam i venstre side etter en fødsel da hun var tolv år. Asmara som ble giftet bort da hun var 8 år, mistet det første barnet sitt som tretten-åring og har fått vite at hun ikke kan få flere. Det er en fatal dom i et land som Etiopia, hvor kvinners verdi og muligheter til overlevelse i så stor og vesentlig grad er knyttet til reproduksjon.

Utstøtt

På Fistula Sykehus i Addis Abeba kan du møte kvinner som sliter med fødelsskader som har gjort dem til utstøtte i landsbyen eller nærmiljøet. Obsteric fistula gjør at kvinnene lekker urin eller både urin og avføring fordi veggen mellom blæren og skjeden og/eller skjeden og endetarmen revnet under fødselen. Kvinnene kommer fra hele Etiopia til Fistula Sykehus, noen ganger også fra andre land som Sudan og Kenya. Mange er utstøtt av sine familier og har reist i måneder for å komme til sykehuset. De kommer med et siste håp om å kunne komme ut av det helvete de har havnet i – fordi skaden gjør at de lukter.

Den spede, lille piken på mottakelsesrommet på sykehuset har allerede født to barn. Dr. Catrine Hamlin kommuniserer diagnosen til henne ved hjelp av et stykke papir som hun river en revne i og heller vann over så vannet renner ned på gulvet. Piken forteller at hennes andre fødsel varte i fem dager og at barnet døde under fødselen. Mannen kastet henne ut og beholdt den førstefødte da det viste seg at hun hadde begynt å lekke urin.

– Ikke alle menn gjør det, sier australske dr. Cathrine Hamlin som sammen med sin mann dr. Reginald Hamlin startet sykehuset i 1974, som det andre fistula sykehus i verden. – Noen menn er svært trofaste mot sine koner, og følger dem hit til sykehuset. Men de fleste kvinnene blir nok utstøtt og plassert i en hytte for seg selv, hvor hun får mat, men blir ekskludert fra det sosiale fellesskapet.

Dr. Cathrine Hamlin forklarer det store omfanget av fistula skader i Etiopia ut ifra praksisen med barneekteskap, selv om fistula skader kan oppstå på kvinner i alle aldersgrupper ved vanskelige fødsler. Hun tillegger kjønnslemlestelses praksiser som utføres på nærmere 70-80 % av kvinnene i Etiopia, mindre betydning i denne sammenhengen. – Fordi, som hun sier, – det er stort sett den "mildeste" formen for kjønnslemlestelse, klitoridektomi, som utføres i Etiopia. Men der man benytter infibulasjon, vil dette kunne vanskeliggjøre fødselen og dermed øke risikoen for fistula skader.

Når en ung kvinne får sin første menstruasjon, vil det ikke si at hun er fysisk, psykologisk eller mentalt klar hverken for å bli gift eller å få barn. Fysisk sett har hun fortsatt 4% igjen å vokse på høyden og bekkenet skal utvide seg enda 12-18 %. Hun kan i tillegg ha hemmet vekst på grunn av dårlig eller feil ernæring eller ubehandlete infeksjoner i løpet av barndommen. Det antas at det skapes 80 nye fistula skader pr. 100.000 fødsler i Etiopia. Det er katastrofalt for dem det gjelder.

Det er fortsatt mange som ikke vet at det finnes hjelp. Men av pasientene på Fistula Sykehus i Addis Abeba kan 95% regne med å bli helbredet og blir utskrevet fra sykehuset med nye, rene klær, billett hjem – og en fremtid. Når de reiser tilbake til landsbyen, har de fått med seg et brev som de må vise til lege ved neste fødsel. De får streng beskjed om å begi seg til nærmeste sykehus med en gang de kjenner at tiden for nedkomsten nærmer seg. For noen kan det være både timer og dager å gå.

– Etter tre måneder med seksuell avholdenhet kan de igjen oppfylle sin rolle som kvinne i landsbyen – som kone og som mor til mange barn, sier dr. Cathrine Hamlin som forsikrer dem om at de har muligheten til å gjenoppta et normalt liv innenfor den rammen de er vokst opp til å leve i. 

IAC

Inter-African Committee on Traditional Practices Affecting the Health of Women and Children har som det lange navnet tilsier, satt seg fore å utrydde skadelige tradisjonelle praksiser som påvirker kvinner og barns helse. Noen av de viktigste oppgavene er å få bukt med skadelige praksiser i forbindelse med fødsel, kvinnelig kjønnslemlestelse, mat tabuer som rammer kvinner og barn – og barneekteskap. I tillegg ønsker organisasjonen å promotere gode tradisjonelle praksiser som f. eks amming og sosiale tradisjoner som ivaretar unge og gamle i afrikanske samfunn. IAC ble stiftet i Dakar i Senegal i 1984. I dag ligger hovedkontoret i FN/ECA-bygningen i Addis Abeba i Etiopia, og det er nasjonale komiteer i 26 afrikanske land (pr. 1999). Organisasjonen har også et kontaktkontor i Geneve.

Den nasjonale og de lokale komitéene av IAC i Etiopia har jobbet med å sette i gang prosjekter, bl.a. produksjon av lokalt håndverk, som kan gi de unge enslige barnebrudene – deriblant Tsege, Zainba og Asmara – inntektsgivende arbeid. Enslige kvinner, uten skolegang og uten arbeid, er en sårbar gruppe i det etiopiske samfunnet. Det er ikke gitt at de får støtte fra familien, og faren for å havne på gata som tiggere eller som prostituerte er overhengende.

Men IAC i Etiopia sitter nå med erfaring fra flere prosjekter som har vist seg å ikke fungere økonomisk. Organisasjonen blir sittende med økonomisk belastende prosjekter som ikke blir selvbærende innen rimelig tid, fordi man har påtatt seg å betale lønn til kvinnene fra første dag. Dette skaper et avhengighetsforhold hvor kvinnene ikke blir motivert til å ta ansvar for prosjektet. Det diskuteres nå å satse på opplæring og kreditt programmer, hvor det er mer opp til den enkelte kvinne å skape sin nisje for overlevelse selv.

IACs arbeid er hovedsakelig sentrert rundt informasjonsarbeid og inkluderer også forskning. Studien om barneekteskap Sosio-Cultural Background of Early Marrige in Ethiopia av dr. Haile Gabriel Dagne (1994) ble initsiert av den nasjonale kommiteen av IAC i Etiopia. I disse dager går en ny IAC-forskningsrapport fra den nasjonale komiteen i trykken. Baseline Survey on Harmful Traditional Practices in Ethiopia ble fullført i 1998 og er støttet av Norad.

©Thera Mjaaland. Publisert i Klassekampen 9. mars 1999.