Log in
photographer/social anthropologist

Article

Kvinnelig kjønnslemlestelse – hva handler det om?

Sammenligningen mellom kvinnelig kjønnslemlestelse og skjønnhetskirurgien i den vestlige verden, er et forsøk på å forstå omskjæring av kvinner gjennom å se på fenomener i vår egen kultur som ligner, og derved unngå og se "de andre" som bestialske og oss selv som siviliserte.

Det er en slik sammenligning Anders Holth Johansen gjør i sitt innlegg i OD-avisa/99 og i Kvinner Sammen 3/99. Jeg mener at en slik sammenligning skaper en overforenkling av problematikken knyttet til kvinnelig kjønnslemlestelse som likevel ikke øker forståelsen for denne praksisen. Uansett sosialt press; det en klar forskjell mellom kjønnslemlestelse og skjønnhetskirurgien i at omskjæring ikke er frivillig for jenta det gjelder, mens silikonimplantering og annen skjønnhetskirurgi er et aktivt valg av individet selv.

Kvinnelig kjønnslemlestelse blir ofte gjennomført som et overgangsrituale som skal sikre den unge jentas overgang fra barn til fullverdig kvinne hvis viktigste rolle er reproduksjon, men kan utføres så tidlig som syv til tolv dager etter at det lille jentebarnet er født. Blødningene og dødsfallene blir ikke nødvendigvis satt i forbindelse med omskjæringspraksisene. Mange tror den egentlige årsaken kan være "det onde øyet", Guds vilje eller forfedrenes vrede.

Kvinnelig kjønnslemlestelse har mange begrunnelser, som å sikre femininitet og renhet, sikre at hun er jomfru når hun gifter seg og forhindre promiskuitet som kan bringe vanære over familien. Grunnleggende sett handler omskjæring av jenter om å sikre hennes rett til medlemsskap i et livsviktig kollektiv som utgjøres av slekten og lokalsamfunnet. Dette kollektivet sørger for at du blir ivaretatt, sosialt og økonomisk, innenfor den rammen som fellesskapet har bestemt. Utenfor den rammen har du få eller ingen garantier.

Seksualitet og fertilitet

Det er kvinnelig seksualitet og fertilitet kollektivet først og fremst ønsker å kontrollere. Det handler om at kvinnenes evne til reproduksjon ikke tilhører henne selv, men slekten.

Infibulasjon er således, i en liten landsby i Nord-Sudan hvor antropologen Janice Boddy gjorde feltarbeid, en symbolsk handling som skal fremheve kvinnens reproduktive potensiale – men på bekostning av hennes seksualitet. Ved at kvinnene insisterer på at døtrene deres skal infibuleres, fremhever de kvinnens rolle som mor for sønner og ikke hennes rolle som elskerinne for sin mann. Det er slik hun blir en respektert bestemor som blir lyttet til, og slik hun vil bli husket i flere generasjoner etter sin død.

Begrunnelser for at kvinnelig omskjæring øker fruktbarheten, blir, i følge Olayinka Koso-Thomas i boken The circumsition of women, urettmessig forklart med at hvis kvinnen ikke er omskjært vil sekretet som produseres i kvinnens kjønnsorgan ta livet av mannens sæd. Paradoksalt nok er den største grunnen til kvinners ufruktbarhet i Afrika nettopp kjønnslemlestelse, fordi kvinnen lettere utvikler infeksjoner etter omskjæringen.

Det er ikke ved å bli likere menn at kvinnene i den landsbyen Boddy skriver om, oppnår anseelse, men ved å bli mer forskjellig fra menn, fysisk, seksuelt og sosialt. Gjennom infibulasjon og andre prosedyrer som involverer smerte og trauma, blir passende feminin væremåte inkorporert, risset inn og kroppsliggjort, ikke bare fysisk, men også tankemessig og emosjonelt. Boddy mener likevel at det bare er delvis korrekt å se infibulasjon som del av kvinners undertrykking. Omskjæring blir brukt av kvinnene selv som et redskap for å kunne forhandle sin status innenfor samfunnet.

Omskjæring er et inngrep som foreldre og slekten forøvrig bestemmer for jentebarna for å sikre jentas overlevelse innenfor det sosiale nettverket de tilhører. Som barn kan du vanskelig forhindre din egen omskjæring, men du kan kanskje senere i livet forhindre at nye generasjoner med jentebarn lider samme skjebne.

Forskjellige former for kvinnelig kjønnslemlestelse

Kvinnelig kjønnslemlestelse blir delt inn i tre kategorier. Sunna innebærer forskjellige former for snitting i klitoris, fjerning av forhuden eller deler av klitoris. Ved klitoridektomi fjernes klitoris og denne formen kan også inkludere helt eller delvis fjerning av de indre kjønnsleppene. Infibulasjon som er den mest dramatiske formen for kvinnelig kjønnslemlestelse, innebærer fjerning av hele klitoris, de indre kjønnsleppene og deler av de ytre kjønnsleppene som så blir sydd igjen. Et lite hull sørger for at urin og menstruasjonsblod kan passere.

©Thera Mjaaland. Publisert i Kvinner Sammen 4/1999.

Referanser:

Boddy, Janice (1989) Wombs and Alien Spirits. The University of Wisconsin Press.

Koso-Thomas, Olayika (1987) The circumcition of women. A strategy for eradication. New Jersey: Zen Book